Taryfy dla ciepła

Klima-instal S.C. wykonuje taryfy dla ciepła zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i rozporządzeniem taryfowym. 

Każdy kto sprzedaje ciepło powinien kalkulować ceny za ciepło zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1059 z poźn. zmianami oraz Rozporządzeniem taryfowym z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło Dz. U. 194 poz. 1291 z późn. zmianami . Dostawcy ciepła, posiadają w sumie źródła ciepła o mocy poniżej 5 MW nie wymagają koncesji na wytwarzanie ciepła a ich taryfy dla ciepła nie wymagają zatwierdzenia w URE. jednak powinni oni kalkulować ceny za ciepło zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą Prawo Energetyczne i rozporządzeniem taryfowym.

Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę w zakresie tworzenia taryf dla ciepła z długoletnim stażem. Mamy wiele wykonanych taryf zatwierdzonych przez URE z siedzibą w Łodzi i Krakowie.

swiadectwa energetyczne