Gwarancja

  • Warunkiem udzielenia przez nas gwarancji jest montaż klimatyzatora zakupionego w naszej firmie oraz wykonywanie przez nas płatnych przeglądów serwisowych co 6 miesięcy w okresie gwarancji. Jedynie na klimatyzatory firmy HILUX dajemy 2 lata gwarancji bez przeprowadzania przez nas przeglądów serwisowych. W skład podstawowych przeglądów serwisowych wchodzi: czyszczenie filtrów, odgrzybianie jednostki wewnętrznej oraz filtrów (jeżeli tego wymaga przegląd serwisowy wymieniamy filtry na nowe), czyszczenie skraplacza (jednostki zewnętrznej), sprawdzenie szczelności instalacji freonowej, sprawdzenie obciążenia sprężarki, sprawdzenie szczelności instalacji odpływu skroplin, sprawdzenie temperatury przegrzania i przechłodzenia. Do czyszczenia klimatyzacji stosujemy odpowiednie środki posiadające odpowiednie atesty.
  • Wykonanie wszystkich powyższych czynności jest niezbędne dla prawidłowego, zdrowego i długotrwałego działania klimatyzacji. Dodatkowo wykonywanie przeglądów serwisowych zmniejsza zużycie energii elektrycznej, utrzymuje moc chłodzenia lub grzania na poziome katalogowej (COP) oraz powoduje mniejsze zużycie sprężarki, a co za tym idzie przedłuża czas bezawaryjnej pracy zakupionej przez Państwa klimatyzacji.
  • Posiadamy autoryzowany serwis w/w montowanych przez nas urządzeń, dzięki czemu możemy udzielać gwarancji. Posiadamy pełny dostęp do części zamiennych. Dokonujemy również przeglądów i napraw poserwisowych.
  • Dodatkowo posiadamy uprawnienia na kontrolowane czynniki chłodnicze, dlatego też możemy dokonywać przeglądów serwiowych na urządzenia, w których te czynniki występują. Możemy sporządzać odpowiednie protokoły serwisowe i dopuszczać te urządzania do dalszej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby można zakupić czynniki kontrolowane, uzupełniać je, utylizować lub wymieniać należy posiadać odpowiednie i ważne uprawnienia. Posiadamy takie uprawnienia oraz odpowiedni sprzęt dzięki któremu możemy spełniać wymagania ustawy o chłodniczych czynnikach kontrolowanych.
  • Na życzenie klienta wymieniamy agregaty chłodnicze wraz z osprzętem na urządzenia pracujące z czynnikami ekologicznymi takimi jak np. R410A. Możemy również wymienić czynniki kontrolowane na ekologiczne zamienniki w obecnie pracujących urządzeniach oraz zutylizować czynniki kontrolowane. Jednak w przypadku zamiany czynnika nie dajemy żadnej gwarancji na urządzenia, w których czynnik ten został wymieniony.

 

swiadectwa energetyczne