Chłodnie

     Chłodnie dają możliwość przechowywania produktów spożywczych, warzyw w stosunkowo niskich temperaturach - niższych, niż normalna temperatura powietrza w otoczeniu, celem przedłużenia czasu ich przydatności do spożycia.
      W zależności od przeznaczenia chłodni, utrzymywana w jej wnętrzu temperatura może wynosić nieznacznie powyżej zera stopni Celsjusza (zazwyczaj od 0 do 4°C, do przechowywania niezamrożonych warzyw i owoców i innych produktów spożywczych), albo znacznie poniżej zera (np. około –25°C, do długotrwałego przechowywania zamrożonej żywności), dla której często stosuje się określenie mroźnia. W chłodniach, oprócz schładzania i zamrażania produktów mogą odbywać się także inne, związane z chłodnictwem procesy produkcyjne.
   W skład chłodni wchodzą komory składowe wyposażone w izolację zimnochronną oraz odpowiednie urządzenia chłodnicze, maszynownia, pomieszczenia przetwórczo - produkcyjne, socjalne i pomocnicze.
   W konstrukcji chłodni jednym z najważniejszych elementów – oprócz wydajności agregatów (urządzeń) chłodzących – jest skuteczność izolacji termicznej ścian i stropów. Obecnie chłodnie buduje się jako parterowe, zazwyczaj modułowe, montowane z elementów prefabrykowanych na konstrukcji stalowej, w tym głównie z tzw. płyt warstwowych (zwanych potocznie panelami izolacyjnymi). Zaletami tych chłodni są niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz dogodniejszy załadunek i wyładunek towarów przy pomocy samojezdnych podnośników widłowych.
   Bardzo istotnym parametrem chłodni - poza jej pojemnością - jest wysokość składowania. Determinuje ona system załadowania, rodzaj palet, ilość ich warstw, rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego i obsługi załadunku i wyładunku towaru do komór chłodniczych.
    W chłodniach stosowane są systemy sprężarka - zawór - rozprężny - parownik z wentylatorami - skraplacz. Wentylatory pomagają w szybszej wymianie powietrza a co za tym idzie szybszemu uzyskaniu zadanej temperatury w komorze chłodniczej. Dodatkowo można stosować urządzenia utrzymujące zadaną wilgotność w komorze chłodniczej. Stosujemy urządzenia chłodnicze najwyższej jakości. Całość systemu zasilania oraz sterowania wyposażamy profesjonalnie w odpowiednie urządzenia zabezpieczające układ chłodniczy przed awarią i uszkodzeniem. Zastosowane przez nas sterowniki dobieramy wg. potrzeb Naszych Klientów. Wentylatory pomagają w szybszej wymianie powietrza a co za tym idzie szybszemu uzyskaniu zadanej temperatury w komorze chłodniczej. Dodatkowo można stosować urządzenia utrzymujące zadaną wilgotność w komorze chłodniczej.
 

 

 

 

swiadectwa energetyczne